Villkor & Förhållanden

Denna webbplats är avsedd att vara en vänlig, njutbar och användbar upplevelse, men som med allt som rör alla typer av transaktioner finns det risker och vi rekommenderar starkt att du förstår alla dessa villkor innan du går med. Om du upptäcker en lista som du anser bryter mot de allmänna villkoren för denna webbplats enligt nedan, vänligen meddela oss genom att kontakta oss.


Rätt att stänga av eller avsluta.

Du samtycker till att denna webbplats, efter eget gottfinnande, kan avsluta alla auktioner eller användning av tjänsten omedelbart och utan föregående meddelande om (a) vi anser att du inte följer de allmänna reglerna för denna webbplats (b) du upprepade gånger har brutit en viss term (c) Du har listat ett misstänkt föremål (d) Vi tror att du är en icke-betalande budgivare. I de flesta fall när vi misstänker otrevligt spel kommer vi att stänga av ditt konto/notering medan vi undersöker vidare. Om vår undersökning är avgörande kommer ditt konto hos oss att avslutas.


Ditt uppförande.

Du är ensam ansvarig för innehållet i dina handlingar via denna webbplats. Du måste se till att ditt deltagande i försäljning eller köp av föremål inte bryter mot några tillämpliga lagar eller förordningar. Med detta menar vi att du måste kontrollera att du har rätt att sälja eller köpa den aktuella varan och att du inte är förbjuden att göra det enligt någon lag eller förordning.

Du får inte överföra något olagligt, trakasserande, ärekränkande, kränkande, hotande, skadligt, vulgärt, obscent eller på annat sätt stötande material via tjänsten. Du får inte heller överföra något material som uppmuntrar till beteende som kan utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.


Medlemskap.

Medlemskap på denna webbplats är endast tillgängligt för dem som du kan bilda ett juridiskt bindande avtal. Denna webbplats tillåter inte minderåriga (under 16) att registrera sig. Om någon medlem misslyckas med att registrera sig med rätt ålder kommer kontot att avslutas omedelbart.


Allmänna villkor.

Den här webbplatsen fungerar som ett fönster för säljare att genomföra auktioner och för budgivare att bjuda på säljarens auktioner. Vi är inte involverade i själva transaktionen mellan köpare och säljare. Som ett resultat av detta har vi ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller lagligheten för de listade föremålen, sanningen eller riktigheten i listorna, säljarnas förmåga att sälja föremål eller köparens förmåga att köpa föremål. Vi kan inte och kontrollerar inte om säljare kommer att slutföra försäljningen av varor de erbjuder eller om köpare kommer att slutföra köpen av varor som de har bjudit på. Observera dessutom att det finns risker med att hantera utländska medborgare, minderåriga personer eller personer som agerar under falsk föreställning.

Denna webbplats ansvarar inte för några föremål som säljs av auktion, för skador på föremål under transporten eller under inspektionsperioden, och inte heller för felaktiga framställningar och/eller avtalsbrott från vare sig köpare och/eller säljare. Denna webbplats ansvarar inte för kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror eller eventuella förluster som uppstår på grund av köpta eller erhållna varor.

Denna webbplats tar inget ansvar för innehållet i listorna. Men om du faller offer för en bedräglig transaktion kommer vi att hjälpa dig så mycket vi kan.


Lagar.

Dessa användarvillkor ska styras av och konstrueras i enlighet med lagarna i England och Wales och eventuella tvister kommer endast att avgöras av Sveriges domstolar.