Avgift

Det är gratis registrering för att köpa.

Försäljnings avgift:

Det är ingen försäljnings avgift upp till 1000kr.

Butiks Avgifter: